Category: Nhật ký

duyên lành

Duyên lành

2 năm trước Ngộ Không gặp anh T qua một người bạn giới thiệu để triển khai SEO (dịch vụ tối ưu hóa công cụ tìm kiếm) cho anh T. Nhưng lần đó việc...