Kỷ niệm té xe trên núi Tà Xùa

Lần đó tôi về quê Hà Nam và lên Hòa Bình thăm gia đình người thân, cũng phải 7-8 năm rồi. Tôi với đứa em họ quyết định làm chuyến phượt lên Tà Xùa,...