Khác Biệt

khác biệt

Khác Biệt

 

Sống trên đời ai cũng muốn khác biệt

Thế nhưng đâu phải ai cũng có gan làm

Khác biệt từ ngoại hình đến tư duy

Là một khoảng cách muôn trùng xa xôi

 

Thôi, cứ sống hết mình với khát vọng

Quan tâm chi những thứ ở bên ngoài

Tâm ta biết điều gì là quan trọng

Nhưng ý chí có mạnh mẽ đủ hay không?

 

Sống với con tim với khát vọng

Bỏ ngoài tai những tiếng cười chê

Tự tâm ta biết ta khác biệt

Trong cuộc sống lắm những thứ tương đồng.

bình luận