Nhật ký cách ly tại nhà – Ngày 1, 2 & 3

Ngày 01 – 16/06/2021 –  Chuẩn Bị Hành Trang   16/06/2021 là ngày đầu tiên Ngộ Không cách ly tại nhà sau khi biết mình là F2. Nhà Ngộ Không có 3 F2, mình,...