Không có áp lực thì sẽ không trưởng thành

“Nếu chưa bao giờ cảm thấy áp lực ép nghẹn cả cuống phổi thì đừng bao giờ nghĩ tới hai chữ trưởng thành.” Hơn một tháng nay, tôi luôn cảm thấy có gì đó...