Đức Ngộ Không blog

hai tiều phu tranh tài

Cuộc tranh tài giữa hai tiều phu

Một ngày nọ, hai tiều phu giỏi nhất trong làng quyết định tranh tài xem ai là người giỏi nhất. Ngày thi đấu bắt đầu, họ khởi động cùng một tốc độ. Sau một...

khác biệt

Khác Biệt

Khác Biệt   Sống trên đời ai cũng muốn khác biệt Thế nhưng đâu phải ai cũng có gan làm Khác biệt từ ngoại hình đến tư duy Là một khoảng cách muôn trùng...

bí quyết sống hạnh phúc

Bí Quyết Của Hạnh Phúc

Chàng trai vượt hàng trăm dặm sa mạc khắc nhiệt để gặp ngài thông thái với mong mỏi học hỏi được bí quyết của hạnh phúc. Tới nơi, chàng thật ngạc nhiên khi thấy...