Đức Ngộ Không blog

khác biệt

Khác Biệt

Khác Biệt   Sống trên đời ai cũng muốn khác biệt Thế nhưng đâu phải ai cũng có gan làm Khác biệt từ ngoại hình đến tư duy Là một khoảng cách muôn trùng...

bí quyết sống hạnh phúc

Bí Quyết Của Hạnh Phúc

Chàng trai vượt hàng trăm dặm sa mạc khắc nhiệt để gặp ngài thông thái với mong mỏi học hỏi được bí quyết của hạnh phúc. Tới nơi, chàng thật ngạc nhiên khi thấy...