Category: Tùy Bút

NGA, UKRAINE, NATO và VIỆT NAM chúng ta

Ai ghét Nga, ghét Putin thì đừng đọc bài này. Vì bài này có nhiều chi tiết bênh Nga, khen Putin, đại loại là vậy. Ờ mà bài khá dài, bạn hãy chịu khó...

tôi yêu trăng

Trăng và tôi

Tôi yêu Trăng vì cái cảm giác bình yên và tĩnh lặng. Và vì Trăng hiện diện trong mọi thứ xung quanh tôi. Trăng cũng như cuộc sống này, có lúc tròn lúc khuyết....