Tagged: Tình bạn

sống nghĩa tình

Nghĩa Tình

Hôm ấy tôi nhậu với những Kiến trúc sư lão làng (người trong nghề hay gọi là Kiến cụ), tôi nghe các chú kể lại những buồn vui, vinh nhục thời trai trẻ mấy...