Làm Việc Để Sống, Đừng Sống Để Làm Việc

Một người bạn hẹn tôi ra phê tâm sự. Người bạn này chính xác là sư đệ của tôi khi chúng tôi còn tập Karate với nhau. Thằng bé này nhỏ hơn tôi 3...