Học Sinh Cá Biệt Và Cô Giáo Mỹ Thuật – Câu Chuyện Về Lòng Trắc Ẩn

“Tử tế là ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy.” Hồi lớp sáu hay lớp bảy gì đó, trong lớp tôi có một bạn học sinh cá...