Bè Tre Việt Nam Du Ký – 5500 Dặm Vượt Thái Bình Dương

Đây là cuốn sách mà mình thích vô cùng. Càng đọc càng không thể rời ra khỏi sách và khi tới những chương cuối mình cứ mong sẽ không kết thúc nhanh như vậy....