Học Thuộc Lòng và Học Vẹt – Sự Nhầm Lẫn Tai Hại Về Phương Pháp Học

Từ lâu, tôi đã luôn nhầm lẫn giữa hai khái niệm học thuộc lòng và học vẹt. Học thuộc lòng có nghĩa là mang cả tấm lòng và tình cảm của mình ra để...