Thử Thách Đọc 52 Cuốn Sách Trong Năm 2018

Trong năm 2017, tôi chỉ đọc được hơn 40 cuốn sách, như vậy là không hoàn thành mục tiêu đọc 52 cuốn sách (trung bình 1 cuốn/tuần). Trong năm 2018 này, tôi quyết tâm...