Hát Với Những Người Bạn – Niềm Vui Thật Giản Đơn

“Niềm vui thật giản đơn, bên cây đàn, tiếng hát, chút hơi men và cái se lạnh của gió biển” Hôm ấy tôi tới thăm chú cũng là để nói lời chào tạm biệt...