Đừng Nhầm Lẫn Giữa Cái Tôi và Lòng Tự trọng

“Khi cái tôi của người đàn ông lắng xuống, cái vĩ đại của một chiến binh trỗi dậy” Nhiều người cho rằng ai có Lòng Tự Trọng lớn sẽ có cái Tôi lớn. Vậy...