Thí Nghiệm 5 Con Khỉ – Rào Cản Nào Đang Bủa Vây Quanh Bạn?

“Cứ đam mê dù nhiều người cười chê” Tiên Tiên – Vì Ta Còn Sống Các nhà khoa học hành vi thực hiện nghiên cứu với 5 con khỉ. Họ để chúng vào trong...