Category: Tùy Bút

bữa tiệc buffet đời người

Bữa Tiệc Buffet Của Đời Người

Nhiều người nghĩ rằng ăn buffet là một cách thưởng thức đồ ăn tuyệt vời. Nhưng sau vài lần ăn buffet, tôi thấy rằng nó không tuyệt vời như nhiều người vẫn tưởng. Bước...